PÄAB 2

Företaget grundades 2016 och skall investera i nya portföljbolag, hjälpa dem med deras utveckling samt därefter hitta nya ägare som kan fortsätta att stötta deras utveckling.

Företaget leds av en styrelse som består av:

Gösta

Gösta Franzén

Ordförande
Läs mer om Gösta Stäng
Gösta är född 1950 och har en bred erfarenhet av att köpa, slå samman och utveckla företag och organisationer.

Han har arbetat i ledande position inom den globala management- och IT-konsultkoncernen Cap Gemini och där bl a arbetat med ledning,styrning och utveckling av nya affärsområden och verksamheter i Sverige och internationellt. 

Mergers & Acquisitions liksom försäljning av verksamheter och företag. Gösta är Styrelseordförande i The Amazing Society AB
Image

Björn Berg

VD
Läs mer om Björn Stäng
Björn, M Sc, född 1968. Björn har erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag inom Life Science, IT och energibranschen, bl a från Pharmacia-koncernen.

Han är också en erfaren och driven entreprenör med ett flertal bolag bakom sig, med erfarenhet av att starta, finansiera, driva och avyttra bolag. Idag arbetar Björn förutom med investeringar i tidig fas även med affärscoaching och rådgivning, främst inom UIC, men även för andra inkubatorer.

Han har också en bred internationell erfarenhet. Björn är ordförande i tre av PÄABs portföljbolag.
Per Mattsson

Per Mattsson

Ordförande
Läs mer om Per Stäng
Per som är född 1969 är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik. Allt under Pers yrkesverksamma karriär har kretsat kring projektledning. Per är en av grundarna av Moment Projektkonsult där han länge var verksam både i utvecklingen av företaget och som konsult. 

Idag agerar Per som fristående konsult. Hans fokus är att hjälpa företag att förbättra sin projekteffektivitet och att driva specifika projekt på ett mer lönsamt sätt.
Göran Carlson

Göran Carlson

Läs mer om Göran Stäng
Göran är född 1958 och har efter studierna på Lunds Tekniska Högskola tillbringat en stor del av sin karriär utomlands. Förutom i Sverige har Göran bott och arbetat i Asien, Sydafrika, Frankrike, Nederländerna i olika företagsledande befattningar bl.a. på Electrolux, i den finländska uthyrningskoncernen Cramo och i den holländska koncernen Pon.

Göran sitter idag i styrelsen för Päab II och jobbar med fristående rådgivning, företagsutveckling och styrelsearbete.
Öjvind Norberg

Öjvind Norberg

Läs mer om Öjvind Stäng
Öjvind är grundare av PÄAB, född 1951, internationell MBA, Certified Management Consultant (CMC). Han har arbetat som styrelseproffs, managementkonsult och universitetslärare i företagsekonomi vid KTH och Södertörns högskola.

Under flera år har han arbetat som VD både i Sverige (bl a Nackahem AB, Storstockholms Fastighets AB, Board and Management AB) och utomlands.
Grundare – samt ordförande för – StyrelseAkademien. Tidigare ordförande för Sveriges Managementkonsulter samt styrelseledamot i Företagarnas Riksstyrelse.

Arbetar nu som ordförande för bland annat PreVet AB, Aurum AB och Försvarsdepartementets ledarskapsstiftelse Gällöfsta Utbildningscentrum. Arbetar även som styrelseledamot för Imint AB.
Mikael Lönn

Mikael Lönn

Läs mer om Mikael Stäng
Mikael, född 1949, är fil kand och leg läkare. Han är entreprenör och företagsledare framför allt inom hälso- och sjukvård och har arbetat med rådgivning och aktivt styrelseengagemang i ett antal uppstarts- och tillväxt företag såväl som större organisationer.

Han har erfarenhet av finansiella investeringar samt köp- och försäljningsprocesser av företag. Mikael har idag styrelseuppdrag i ett antal företag, bl a Mellanskog, Genovis och Spago.
Carolina Lönn

Carolina Lönn

Läs mer om Carolina Stäng
Carolina, LL.M. är född 1974 och har över 20 års erfarenhet av affärsjuridik i olika konstellationer, i allt från minde konsultföretag till multinationella IT- och industriföretag.

Carolina har många års erfarenhet av arbete inom M&A, outsourcing och upphandlingar för små och medelstora bolag i tillväxtfas. Carolina har även varit verksam i 10 år inom Bombardier, på ledande juristpositioner med internationellt ansvarsområde.

Idag arbetar Carolina på Redeye, där hon främst arbetar med kapitalanskaffningar till noterade bolag inom Life Science och Technology.
Tobias Franzén

Tobias Franzén

Läs mer om Tobias Stäng
Tobias är född 1979 och är utbildad systemutvecklare och civilekonom med inriktning på affärsutveckling och entreprenörskap.

Tobias har under hela sitt yrkesliv arbetat med internet och marknadsföring och är idag VD på reklambyrån The Amazing Society. En reklambyrå med erkänt stark digital kompetens.

Tobias är ett välkänt namn i reklambranschen och verkar utöver rollen som VD även i styrelsen för YH-skolan Medieinstitutet samt reklambranschen branschorganisation KOMM! (Sveriges Kommunikationsbyråer).

Tobias är ledamot i ett av PÄABs portföljbolag.

Det betyder PÄAB för mig

”Träffa erfarna personer från olika branscher med intresse att identifiera och utveckla företag med potential. Detta ger möjlighet till egen riskspridning och spännande möten.”

Birgitta Landin