PÄAB 1

Företaget grundades 2007 och har 2016 stängt för investeringar i nya portföljbolag.Verksamheten är nu helt inriktad på att utveckla och successivt hitta nya ägare till portföljbolagen.

Företaget leds av en styrelse bestående av:

Gösta

Gösta Franzén

Ordförande
Läs mer om Gösta Stäng
Gösta är född 1950 och har en bred erfarenhet av att köpa, slå samman och utveckla företag och organisationer.

Han har arbetat i ledande position inom den globala management- och IT-konsultkoncernen Cap Gemini och där bl a arbetat med ledning,styrning och utveckling av nya affärsområden och verksamheter i Sverige och internationellt. 

Mergers & Acquisitions liksom försäljning av verksamheter och företag. Gösta är Styrelseordförande i The Amazing Society AB
Image

Björn Berg

VD
Läs mer om Björn Stäng
Björn, M Sc, född 1968. Björn har erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag inom Life Science, IT och energibranschen, bl a från Pharmacia-koncernen.

Han är också en erfaren och driven entreprenör med ett flertal bolag bakom sig, med erfarenhet av att starta, finansiera, driva och avyttra bolag. Idag arbetar Björn förutom med investeringar i tidig fas även med affärscoaching och rådgivning, främst inom UIC, men även för andra inkubatorer.

Han har också en bred internationell erfarenhet. Björn är ordförande i tre av PÄABs portföljbolag.
Per Mattsson

Per Mattsson

Läs mer om Per Stäng
Öjvind Norberg

Öjvind Norberg

Läs mer om Öjvind Stäng
Öjvind är grundare av PÄAB, född 1951, internationell MBA, Certified Management Consultant (CMC). Han har arbetat som styrelseproffs, managementkonsult och universitetslärare i företagsekonomi vid KTH och Södertörns högskola.

Under flera år har han arbetat som VD både i Sverige (bl a Nackahem AB, Storstockholms Fastighets AB, Board and Management AB) och utomlands.
Grundare – samt ordförande för – StyrelseAkademien. Tidigare ordförande för Sveriges Managementkonsulter samt styrelseledamot i Företagarnas Riksstyrelse.

Arbetar nu som ordförande för bland annat PreVet AB, Aurum AB och Försvarsdepartementets ledarskapsstiftelse Gällöfsta Utbildningscentrum. Arbetar även som styrelseledamot för Imint AB.
Mikael Lönn

Mikael Lönn

Läs mer om Mikael Stäng
Mikael, född 1949, är fil kand och leg läkare. Han är entreprenör och företagsledare framför allt inom hälso- och sjukvård och har arbetat med rådgivning och aktivt styrelseengagemang i ett antal uppstarts- och tillväxt företag såväl som större organisationer.

Han har erfarenhet av finansiella investeringar samt köp- och försäljningsprocesser av företag. Mikael har idag styrelseuppdrag i ett antal företag, bl a Mellanskog, Genovis och Spago.

Starten för PÄAB

”På restaurant Tranan en dag för tio år sedan bildade Anders och jag PÄAB på initiativ av Öjvind efter att vi diskuterat om att nystartade bolag inte får den kick-start de ofta behöver i form av kapital och kunskap. Efter några stapplande steg i den juridiska snårskogen kom vi igång och lyckades engagera sex personer med kapital och kunskap som även vågade vara med och satsa i PÄAB i slutet av 2007.

Vår första investering skedde i IMINT i januari 2008, ett bolag som vi trodde blint på och som vi sedan följt och stöttat under några år av ”nära döden-upplevelser” fram till notering på Aktietorget i december 2015.”

Hans Richter, grundare av PÄAB