VÄLKOMMEN TILL

Professionell ÄgarstyrningGemenskapEngagemangUthållighet

VÄLKOMMEN TILL

Professionell ÄgarstyrningGemenskapEngagemangUthållighet

Harald Klomp, grundare Imint

”PÄAB:s insatser har varit helt avgörande för att Imint är det företag det är idag"

Verksamhetsidé

PÄABs roll

Investeringar

Ägare

Image

Vilka är PÄAB?

PÄAB består av en grupp företagserfarna personer som på ett aktivt sätt bidrar till att förstärka entreprenörers affärsidéer och affärsplaner samt portföljbolagens resultat- och värdeutveckling.

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att hjälpa nystartade företag att utveckla ett kommersiellt forskningsresultat till ett framgångsrikt företag.

Investeringar

Vi väljer att investera i bolag med branschutvecklande patenterade innovationer som har internationell potential.

PÄABs roll

Vår roll i portföljbolagen handlar främst om att bidra med kapital, kontakter, råd samt aktiva arbetsinsatser.

Ägare

Vi ägs av våra partners som har mångårig och bred erfarenhet av svenskt och internationellt företagande.

Öjvind Norberg

Grundare av PÄAB

Vad betyder PÄAB för mig?

”Under drygt femton år har jag föreläst om affärsstrategi vid Uppsala Universitets Science Park. Där finns också Uppsala Innovation Centre (UIC) – som hör till de fyra mest framgångsrika incubatorerna i världen. De bedriver ett tvåårigt utvecklingsprogram för forskare med bärkraftiga affärs- och produktidéer som de vill kommersialisera och bolagisera.

Jag startade därför Professionell Ägarstyrning AB (PÄAB) som nu består av drygt 60 verkligt framgångsrika företagare som investerar i – och aktivt stöttar – de mest lovande start up-företagen med kapital, kompetens och nätverk.

Det är det mest spännande, meningsfulla och lönsamma jag någonsin gjort!”
0

Verksamhetsår

0

Bolag i portföljer

0

Partners

Kontakta oss