ADRESS

Kungsgatan 41
753 21 Uppsala

EPOST

bjorn.berg@paab.se

HEMSIDA

www.paab.se
PÄAB har en unik position som etablerad investerare i tidiga teknikbolag i Mälardalsregionen. Vi har sedan länge samarbete med såväl inkubatorer som UIC, som andra såddfinansiärer, vilket gör att vi dels får investeringsobjekt från dem, dels kan göra kvalitetsbedömning tillsammans och även saminvestera. Vår utvärderingsprocess är relativt kort beroende på att vi har ett par definierade beslutssteg innan vi gör en investering, vilket skapar tydlighet mot entreprenörer och uppskattas även av de som får ett nej.

PÄAB lever idag i en miljö där vi har förmånen att kunna välja bara de investeringar som passar in i vår profil och möter alla våra krav. Det borgar också för att vi långsiktigt kan arbeta med dem för att maximera värdeutvecklingen utan kompromisser.

Björn Berg, VD