Historik

PÄAB grundades 2007 och bygger på en grundidé där erfarna styrelse- och ledningspersoner förenas i ett samägt bolag som i sin tur äger andelar i flera olika portföljbolag.

PÄAB hade redan från starten en nära kontakt med Uppsala Innovation Centre (UIC), där innovationer och affärsidéer redan genomgått flera olika prövningar och systematiska utvecklingssteg.

PÄAB har fortsatt att utvecklas såväl i nära kontakt med UIC som i samverkan med andra medfinansiärer. Idag består PÄAB av cirka 60 delägare och har nu investerat i 15 företag

Verksamheten bedrivs inom två Aktiebolag, PÄAB I och PÄAB II.

Ägare

PÄAB ägs av cirka 80 ”affärsänglar” med mångårig och bred erfarenhet av svenskt och internationellt företagande. De har sin bakgrund i både stora och små företag och från varierande branscher.

Ägarna har arbetat som specialist, entreprenör, företagsledare och styrelseledamöter och har ett väl utvecklat kontaktnät. De har ett genuint intresse av att på olika sätt stötta portföljbolagen.

Ägandet i PÄAB ger möjlighet att på nära håll följa utvecklingen inom portföljbolag som sysslar med produktidéer i olika branschers innovationsfront. Ägandet ger också möjlighet att investera i onoterade bolag samtidigt som riskerna sprids på flera bolag och tillsammans med personer som kan bedöma de olika portföljbolagens möjligheter och risker.

Ägandet ger också möjlighet att tre gånger per år träffa övriga delägare och gå igenom utvecklingen i portföljbolagen.

Värdegrund

Den värdegrund PÄAB bygger på utgår från ägarnas mångåriga erfarenheter inom entreprenörskap och ledning av små och större företag och kan sammanfattas i de tre värdeorden:

”Gemenskap – Engagemang – Uthållighet”

PÄAB:s betydelse för mig

”PÄAB har givit mig möjlighet att använda mina erfarenheter från en framgångsrik internationell karriär för att stödja unga drivande entreprenörer, vilket är mycket motiverande.

Bra affärer görs ju inte av företag utan av enskilda personer. För att nå framgång behövs förutom pengar också rätt personer, kunskap, förtroende och trovärdighet, allt det kan PÄAB bidra med.”

Jan Närlinge